תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר 
תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר 
תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר תאור קצר
 
​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך 
​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך 
​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך ​תאור ארוך